Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Få indsigt i Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift, herunder hvordan driftsøkonomien i planteavlen kan forbedres samtidig med, at der etableres natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift.

Der vil komme mere information om kurset senere.