Indtænk natur- og vildtpleje i planteavlen og få bedre økonomi

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer - hånd i hånd med en effektiv og robust landbrugsproduktion. Få inspiration til hvordan du med grundbetaling optimerer både landbrugsdriften og din natur og vildtpleje.

Der kommer mere information om kurset inden længe.