Konferencer

Danmarks Jægerforbund gennemfører eller deltager i en række jagt- og vildtfaglige projekter og ønsker at dele viden og erfaringer fra disse projekter. Vi inviterer løbende ind til konferencer - hold dig orienteret her på hjemmesiden.

Aktuelt afholder vi konference om Økologisk rum og biodiversitet. Konferencens formål er at formidle den nyeste viden om biodiversitet i det åbne land, samt hvorledes vildtvenlige tiltag på landbrugsjord kan være med til at understøtte og udvikle biodiversiteten i og omkring den moderne landbrugsdrift.

Konferencen finder sted onsdag den 30. november 2016 v. Jagtens Hus, Kalø. Læs mere om arrangementet her.