Jagthundeinstruktør

Hvis du vil være jagthundeinstruktør i Danmarks Jægerforbund, skal du først bestå et kursus, der indeholder tre moduler. Du kan blive meget klogere på uddannelsen her.

Kurset består af følgende moduler:

  • Modul 1: Effektiv jagthundetræning på hundens præmisser - Kr. 1.900,- for medlemmer og kr. 2.900,- for ikke-medlemmer
  • Modul 2: Instruktionsteknik - Kr. 750,-
  • Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del - Kr. 2.000,- for medlemmer og kr. 3.000,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst i uddannelsesforløbet som hundeinstruktør.

Modul 1: Effektiv jagthundetræning

Formålet er at give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, hundehjernens opbygning og hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse.

Modul 2: Instruktionsteknik

Jagthundeinstruktører skal gennemgå et kursus i instruktionsteknik med fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling, instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og gennemføres.

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback.

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning, udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt læringsteori.

Modul 3: Jagthundeinstruktør, faglig del

Formålet med kurset er at gøre dig som jagthundeinstruktør i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne. Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv jagthund. Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden til en effektiv apportør, således at jagten udøves på en lovmæssig forsvarlig måde.

Der arbejdes med forståelse for, hvordan hunde lærer, hundehjernens opbygning og til de læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, og uddannelsen foregår på hundens præmisser.

Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder - afhængigt af deres individuelle specialer.

Du finder de aktuelle kurser og mere information her, hvor du også kan tilmelde dig. Søg på enten effektiv jagthundetræning, instruktionsteknik eller jagthundeinstruktør, faglig del.

Alle, der har lyst, kan tilmelde sig kurset.

Merit

Der gives ikke merit for instruktøruddannelserne eller enkelte moduler. Årsagen til, at der ikke gives merit er, at Danmarks Jægerforbund ønsker at sikre, at alle forbundets instruktører har gennemgået den samme grunduddannelse.

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen.